• НИЙТИЙН ДАЛД УХАМСРЫГ СЭРЭЭХ
    "БАЯРЛАЛАА ТӨВ" ТББ

ЗӨВ АМЬДРАХ УХААНЫ СУРГАЛТ

  1. ЗӨВ АМЬДРАХ УХААН – 1  АНХАН ШАТ
  2. ЗӨВ АМЬДРАХ УХААН – 2  ДУНД ШАТ
  3. ЗӨВ АМЬДРАХ УХААН – 3  ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН ШАТ
  4. ЗӨВ АМЬДРАХ УХААН – 4  БАГШЛАХ ЭРХ
  5. МЭФ СКАЙНЕР – ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН, ХҮНИЙ ХУВЬ ЗАЯАНЫ АСУУДАЛ, ЭРҮҮЛ МЭНД0 сэтгэгдэлтэй.

Сэтгэгдэл бичих